2023-8

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-8:

Fysisk aktivitet ger bättre mental hälsa

Lisa-Marie Larisch har i sin avhandling undersökt sambandet mellan kontorsarbetares rörelsemönster under dygnet och symtom på depression, stress, ångest, utbrändhet och mentalt välbefinnande.


Fysioterapi enligt bästa praxis vid ländryggsbesvär

Maria Fors har i sin avhandling undersökt hur fysioterapi enligt bästa praxis kan förbättra kliniskt utfall vid ländryggsbesvär.


Oroande tendenser bland elever

Annett Stornæs avhandling hade syftet att öka kunskapsnivån avseende förväntningar, perfektionism och mental hälsa hos elever i skolor med inriktning på idrott, balett och musik i Norge.


AI tas till hjälp för att skräddarsy smärtbehandling

I ett projekt vid Högskolan i Dalarna undersöker man om ett digitalt beslutsstöd kan identifiera vilka smärtpatienter som kommer att ha nytta av multimodal rehabilitering.


Risker och nytta med cannabis

Att undersöka samband mellan cannabis och hälsa var syftet i en aktuell studie.


Depression och stress har samband med demens

Eftersom ålder är en riskfaktor för demens befaras att förekomsten av demens kommer att ha mer än fördubblats 2050. Det är därför viktigt att känna till riskfaktorer för demens och att fokusera på de riskfaktorer som går att åtgärda.


Vanligt med skador inom gymnastik

Gymnastik är en sport som kräver många timmars intensiv träning från ung ålder för att uppnå en hög nivå. Detta betyder också att sporten innebär en hög risk för skador.


Tips för självrehabilitering

Utgångspunkten i boken Kroppssmart är att många besvär i rörelseapparaten är självläkande och behöver inte alltid behandlas av läkare, fysioterapeut med flera. Den som drabbats kan rehabilitera vissa ortopediska åkommor själv genom exempelvis styrketräning och stretching. [boktips]


Inspiration till gruppledare

Behandling i grupp är en behandlingsform som har många fördelar. Förutom att metoden är kostnadseffektiv så uppskattas den ofta av patienterna, och den ökar tillgängligheten till behandling. Leda behandling i grupp är en bok som vill ge inspiration och fördjupad kunskap till den som ska leda gruppbehandlingen. [boktips]


Uppdaterad kunskap om osteoporos

Under senare år har nya studier och bättre läkemedel bidragit till att riktlinjerna för omhändertagandet vid osteoporos har förändrats. I en ny upplaga av boken Osteoporos och frakturrisk tar man upp exempelvis epidemiologi och riskfaktorer, utredning och diagnostik samt läkemedelsbehandling och icke-farmakologisk behandling; även fysisk aktivitet, fysioterapi och fallförebyggande åtgärder tas upp. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2023-8:

Fysisk aktivitet kompenserar för långvarigt sittande

Minst 22 minuter per dag av måttlig till intensiv träning räcker för att motverka de negativa effekterna av långvarigt sittande, indikerar data från en analys av 4 kohortstudier.


Fatigue vanligt vid reumatisk sjukdom

Fatigue är ett komplext och subjektivt symtom som är vanligt vid reumatisk sjukdom. I en översiktsartikel har man bland annat tittat på hur fatigue definieras och mäts och på effekten av interventioner.


Fysisk aktivitet viktigt efter hjärtinfarkt

Fysisk aktivitet är av stor betydelse både för att förebygga kardiovaskulär sjukdom men också efter en kardiovaskulär händelse för att optimera patientens hälsa samt minimera risken för nya incidenter. I aktuella artiklar framhålls betydelsen av fysisk aktivitet vid kardiovaskulär sjukdom.


Aktuellt om spänningshuvudvärk och migrän

Huvudvärk är vanligt – vissa drabbas sällan medan andra lider stort. Spänningshuvudvärk och migrän är de vanligaste formerna. Träning, akupunktur, avslappning och manuella terapier är exempel på metoder som kan hjälpa patienterna till ett drägligare liv. Här presenterar vi några studier samt tips på lyssning och läsning för den som vill fördjupa sig inom området.


Integrativ fysioterapi. Stort fokus på det friska

Integrativ hälsa och medicin är en relativt ny evidensbaserad ansats som ser till hela människan, understryker vikten av individens livsstil, relationen mellan patient och behandlare samt hur vi påverkas av miljön runt omkring oss. Inom fysioterapin är begreppet ännu inte särskilt väletablerat.


Kort självskattningsformulär för muskuloskeletala besvär

STarT MSK är ett självskattningsformulär avsett för patienter med muskuloskeletala besvär. Det har nyligen översatts till svenska samt reliabilitets- och validitetstestats.


Tai chi bra vid Parkinsons sjukdom

Tai chi är en metod som är effektiv vid Parkinsons sjukdom. En kinesisk studie visar att metoden förutom att lindra symptom även har potential att bromsa sjukdomsförloppet.


Främre korsband läker med ny metod

Främre korsbandsrupturer läker, visar ny forskning. Nyligen presenterade australiska forskare Cross bracing protocol (CBP) – en metod med mycket lovande resultat.


Riskfaktorer för stressfrakturer hos löpare

Stressfrakturer är ett allvarligt problem för långdistanslöpare. Två nya studier indikerar att bäckenanatomi såväl som benhälsa och vertikal förflyttning av tyngdpunkten påverkar risken för denna skada.


Nya rön om utfallssteg

Det populära utfallssteget kan stegras med ökande vikt på hantlar men också genom att ändra position av hantlarna. Störst blir belastningen om man håller hanteln i ipsilaterala sidan, visar en ny studie.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: