2023-6

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-6:

Enkelt verktyg förutsäger förstagångsfall

Nathalie Frisendahl har i sin avhandling undersökt verktyg för att kunna förutsäga förstagångsfall hos äldre personer.


Belasta direkt efter distal femurfraktur

Martin Paulson visar i sin avhandling att äldre patienter med fraktur i nedre delen av lår­benet bör uppmanas till full belastning från den första postoperativa dagen.


Levnadsvanor som minskar risk för kardiovaskulär sjukdom

Sara Bergwall har i sin forskning tittat på hur kost och fysisk aktivitet påverkar risken att utveckla kardiovaskulära sjukdomar.


Dålig följsamhet till riktlinjer vid RA

Fysioterapeutisk behandling rekommenderas för patienter med RA respektive axial spondylartrit (axSpA), och i de riktlinjer som finns betonas vikten av aktiv träning och patientutbildning.


Opioider inte bättre än placebo

Opioider förskrivs ofta mot ospecifik, akut smärta i ländryggen eller nacken, trots att forskning som stöder effekten är sparsam.


Maratonlopp påfrestar extrinsiska fotmuskler

En studie har undersökt hur fotens intrinsiska och extrinsiska muskler bryts ned och återhämtas efter att ha sprungit ett maraton.


Hjärtadaption efter högintensiv träning

Högintensiv träning har tidigare visats vara effektiv och säker efter hjärttransplantation. En norsk studie visar nu att högintensiv träning leder till både strukturell och funktionell kardiovaskulär adaption.


Att åldras med adhd

Lotta Borg Skoglunds senaste bok om adhd – Åren går, adhd består – beskriver hur det är att åldras med adhd och hur adhd tidigare mest förknippats med barn och unga medan alla som kanske gått genom livet utan att ha blivit diagnostiserade har glömts bort.


Dans som ger glädje och energi

Lisbeth Frølundes forskningsprojekt Dancing with Parkinson’s resulterade i en grafisk berättelse som gavs ut på danska 2021, Mens vi bevæges, och som nu uppdaterats och översatts till engelska, Moving along.

Utdrag ur artiklar i nr 2023-6:

Muskelhälsan viktig vid ryggkirurgi

I en retrospektiv studie av utfallet efter dekompression i lumbalryggen såg man att låga poäng på Oswestry disability index och sämre muskelhälsa med högre grad av fettinlagring var prediktorer för långsammare förbättring postoperativt.


Curlups förvärrar inte rektusdiastas

Ett 12 veckors träningsprogram med curlups leder till ökad styrka i rectus abdominis utan att förvärra rektusdiastasen. Detta visar en randomiserad, kontrollerad studie på kvinnor med rektusdiastas efter förlossning.


Är fysisk aktivitet hälsosamt även i miljöer med luftföroreningar?

Hur påverkas nyttan av att vara fysiskt aktiv av miljön man har runt omkring sig? Och påverkas man mer av exponeringen för luftföroreningar om man är mindre fysiskt aktiv? Detta är frågeställningar som Johan Sommar, docent i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, söker svar på i sin forskning.


Riktlinjer för behandling av glenohumeralledsartros

I en artikel presenteras de senaste kliniska riktlinjerna för fysioterapeutisk behandling vid glenohumeralledsartros. Riktlinjerna utgår både från den senaste forskningen och från en expertgrupps kliniska expertis, och ämnar vara ett stöd för fysioterapeuter som stöter på denna patientgrupp i kliniken.


Nytt om VR-teknik för rehabilitering och smärtlindring

Vi har tidigare skrivit om effekten av VR-träning för rygg och nacke (FysioPress 2023-1). Eftersom detta är en metod i snabb ­utveckling produceras nya studier i rasande takt. Här följer ett referat av två aktuella litteraturstudier.


Motivationsstrategier vid strokerehab

Patientens ålder, kognitiva förmåga och personlighet samt omgivningsfaktorer påverkar vilken motivationsstrategi fysioterapeuten använder vid rehabilitering för strokepatienter, visar resultatet av en japansk studie.


Ingen extra effekt av osteoporosmedicin plus träning

Ger fysisk aktivitet/träning en extra effekt till farmakologisk osteoporosbehandling utifrån frakturrisk, bentäthet och läkning av fraktur? Denna frågeställning avhandlas i en systematisk litteraturgenomgång och metaanalys.


Bättre kontroll över dynamiska knärörelser

Patellofemoral smärta har ofta samband med sämre neurodynamisk knäkontroll. I en litteraturstudie och metaanalys såg man att bättre kontrollerade knä- och höftrörelser i frontalplanet hade samband med förbättringar i smärta och funktion.


Se upp med kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans är ett obehag som uppstår när en individ har två eller fler motsägelsefulla uppfattningar samtidigt. En studie har undersökt samband mellan kognitiv dissonans och biomekanisk belastning i ländrygg och nacke.


Tips på övningar vid patellofemoral smärta

Nu finns 35 rehabövningar för patienter med patellofemoral smärta tillgängliga online och rangordnade efter belastningsgrad – till stor hjälp för kliniker som vill stegra träningen på individnivå.