Tidskriften

FysioPress ägs och ges ut av Fysiopress ekonomisk förening, ett medlemsdrivet förlag. Vi verkar för att sprida information om bland annat forskning och nya rön inom fysioterapi och närliggande områden.

FysioPress vänder sig framför allt till verksamma och studerande inom fysioterapi och angränsande yrkesområden. För att göra det så enkelt som möjligt för läsarna ger vi ut FysioPress som pdf-tidskrift med distribution via e-post. Reglerna för kopiering, utskrift och arkivering är generösa.

Arkiv & kopiering

Vi rekommenderar att prenumeranten sparar FysioPress i ett eget arkiv. Kopiering och utskrift av tidskriften är tillåten för eget bruk och inom prenumerantens klinik.

Annan spridning av FysioPress är inte tillåten. Vi är beroende av att våra läsare betalar för prenumerationer, annars kan vi inte producera tidskriften. Info om prenumeration

Utgivning

Vi ger ut åtta nummer av FysioPress per år, utom det första året då vi gav ut fem nummer.

Under 2022: 15 juni (nr 1), 15 augusti (nr 2), 15 september (nr 3), 15 november (nr 4) och 15 december (nr 5).

Under 2023: 15 februari (nr 1), 15 mars (nr 2), 15 maj (nr 3), 15 juni (nr 4), 15 augusti (nr 5), 15 september (nr 6), 15 november (nr 7) och 15 december (nr 8).

Du kan se innehållet i hittills utgivna nummer här. Vill du få ett gratis exemplar av det första numret, som kom ut i mitten av juni 2022? Hör av dig!

FysioPress ges ut i digital form, som pdf-tidskrift.
FysioPress är en digital tidskrift i pdf-format.