Prenumeration

Priser

Utgivningen av FysioPress slutade efter nr 2023-8 (dec). Det går inte längre att prenumerera på tidskriften.

Läs mer om tidskriften och utgivningen här.

Personuppgifter om kunder som startar en prenumeration på FysioPress samlas i register. Uppgifterna används för administration och fakturering av prenumerationer samt för utskick av tidskriften, meddelanden och erbjudanden. Uppgifter om före detta prenumeranter sparas under fyra år, från och med årsskiftet efter avslutad prenumeration, och raderas sedan. För uppgifter relaterade till fakturering gäller bokföringslagen.