Redaktionen

Vi som ligger bakom FysioPress har många års erfarenhet från tidskriftsproduktion inom området fysioterapi. Alla i redaktionen är utbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter med erfarenhet även inom bland annat journalistik, forskning och administration. Vi ser fram emot att presentera forskning, nyheter och tips för FysioPress läsare.

Medlemmar i redaktionen

Ingela Delfin. Tog sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1986 och masterexamen i medicinsk vetenskap 2018. Har även läst grundläggande journalistik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Arbetar nu som privatpraktiserande fysioterapeut på Karlskrona Fysio och som konsult inom företagshälsovården. Jobbade som skribent för en fysioterapitidskrift, nu nedlagd, i 21 år.

Ingela Delfin

Martin Andersson. Har sjukgymnastexamen från Linköpings universitet 2011. Jobbar sedan drygt 10 år tillbaka som privatpraktiserande fysioterapeut i primärvården i Skåne. Har även gått utbildningar inom bland annat idrottsmedicin, styrketräning, beteendemedicin och manuell terapi. Arbetade som skribent för en fysioterapitidskrift, nu nedlagd, i drygt 5 år.

Martin Andersson

Ingela Telg. Är fysioterapeut med examen från Lunds universitet 2009. Har arbetat kliniskt inom öppenvård, slutenvård och kommunal verksamhet och arbetar idag inom primärvården. Är vidareutbildad inom bland annat OMT, fysioterapi vid KOL/astma och barnortopedi. Har en bakgrund inom forskning och arbetade som skribent för en fysioterapitidskrift, nu nedlagd, i cirka 8 år.

Ingela Telg

Anna Horn. Blev färdig sjukgymnast 1992, utbildad i Göteborg. Har arbetat inom en rad olika områden såsom öppen- och slutenvård, psykatri, kommunal äldreomsorg, LSS och företagshälsovård. Är även utbildad inom bland annat akupunktur, medicinsk yoga och ergonomi. Har en journalistutbildning i botten och har förutom erfarenhet från kvälls- och dagspress också varit skribent och redaktör för en fysioterapitidskrift, nu nedlagd, i 25 år.

Anna Horn

Christina Arvidsson. Sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1992 och arbetade sedan kliniskt i både öppen- och slutenvård. Också utbildad inom informationsteknik, textredigering och layout samt ekonomi och administration. Har under många år jobbat med redaktionella och administrativa uppdrag, bland annat med en fysioterapitidskrift, nu nedlagd, i 25 år – som skribent, redaktör, layoutare och administratör.

Christina Arvidsson

Kontaktuppgifter