2023-8

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-8: Fysisk aktivitet ger bättre mental hälsa Lisa-Marie Larisch har i sin avhandling undersökt sambandet mellan kontorsarbetares rörelsemönster under dygnet och symtom på depression, stress, ångest, utbrändhet och mentalt välbefinnande. Fysioterapi enligt bästa…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-7

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-7: Artrosbehandling inom primärvården Kristin Gustafssons avhandling har som övergripande syfte att öka förståelsen om vilka patienter som får grundbehandling för knä- eller höftartros i primärvården samt vilka faktorer som påverkar långtidsutfallet. Viktigt…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-6

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-6: Enkelt verktyg förutsäger förstagångsfall Nathalie Frisendahl har i sin avhandling undersökt verktyg för att kunna förutsäga förstagångsfall hos äldre personer. Belasta direkt efter distal femurfraktur Martin Paulson visar i sin avhandling att…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-5

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-5: Prognos för utfall efter ryggkirurgi Casper Friis Pedersen lyfter i sin avhandling fram att lumbal spinal stenos är den främsta orsaken till ryggkirurgi i den äldre befolkningen, men det är långt ifrån…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-4

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-4: God effekt av styrketräning postmenopaus Emilia Berins avhandling studerar effekten av styrketräning på värmevallningar och svettningar samt hälsorelaterad livskvalitet postmenopaus. Ökad förekomst av bäckenfraktur bland äldre kvinnor Natalie Lundin har i sin…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-3

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-3: Nervblockad ett bra alternativ vid facettledssmärta Johan Hambræus har i sin avhandling utvärderat nervblockadsbehandling av facettledsrelaterad smärta, sett ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Skillnader i sjukdomsutfall beroende på socioekonomisk status Maria Lindéus studerar…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-2

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-2: Riktlinjer för fotledsfraktur Emilia Möller Rydberg har i sin avhandling undersökt hur fotledsfrakturer behandlas i Sverige. Rörelsekontroll efter korsbandsskada Adam Grinberg fokuserar i sin avhandling på rörelsekontroll, proprioception och neuropsykologiska aspekter efter…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2023-1

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2023-1: HLGD vanligt bland äldre Jenny Larsson disputerade nyligen med sin avhandling om gångstörningen higher-level gait disorder (HLGD) hos äldre personer. Avråder från kompressionsstrumpor vid löpning Sophia Halldin Lindorsson har i sin avhandling…

Publicerat den
Kategoriserat som 2023

2022-5

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2022-5: Livsstilsfaktorer för hälsosamt åldrande Konstantinos Papaioannou disputerade i höstas med sin avhandling om hälsosamt åldrande. Han har i fyra studier (252 män och kvinnor i åldern 65–70 år) utforskat samband mellan livsstilsfaktorer…

Publicerat den
Kategoriserat som 2022

2022-4

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig! Utdrag ur notiser i nr 2022-4: God effekt av känselträning efter stroke Håkan Carlsson – dr.med.vet, leg.fysioterapeut, specialistkompetens i neurologi – har disputerat med sin avhandling om känselnedsättning i övre extremiteten efter stroke. E-hälsoverktyg bra komplement vid KOL…

Publicerat den
Kategoriserat som 2022