2023-1

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-1:

HLGD vanligt bland äldre

Jenny Larsson disputerade nyligen med sin avhandling om gångstörningen higher-level gait disorder (HLGD) hos äldre personer.


Avråder från kompressionsstrumpor vid löpning

Sophia Halldin Lindorsson har i sin avhandling forskat om intramuskulärt tryck hos patienter med kroniskt kompartmentsyndrom samt hur kompressionsstrumpor påverkar det intramuskulära trycket i underbenen.


Tillväxt hos muskelfibrer

Sebastian Edman har disputerat med sin avhandling om skelettmuskelfibertyper. Avhandlingens huvudsakliga syfte var att undersöka hur den anabola responsen av styrketräning ser ut i de olika fibertyperna.


Könsskillnader vid klusterhuvudvärk

Klusterhuvudvärd, tidigare kallad Hortons huvudvärk, har tidigare allmänt setts som en mansdominerad sjukdom. Ny forskning från Karolinska Institutet visar dock att klusterhuvudvärk ofta feldiagnostiseras initialt hos kvinnor eftersom vissa symtom är snarlika migrän.


Ocklusionsträning effektiv vid lateral epikondylalgi

I en randomiserad kontrollerad studie ingick 46 individer med lateral epikondylalgi som fick utföra lågbelastande träning (30 % av 1 RM) med ocklusion eller sham-ocklusion.


Icke-kirurgisk behandling vid hallux valgus

I en översiktsartikel och metaanalys undersöktes effekten av icke-kirurgiska interventioner vid hallux valgus.


Motstridigt om ibuprofen och muskelhypertrofi

En översiktsartikel har studerat hur intag av ibuprofen påverkar muskelhypertrofi samt vilka faktorer som kan påverka medicinens effekt.


Självhjälpsbok vid utmattning

Giorgio Grossi är beteendevetare, legitimerad psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi. Han har även en bakgrund som forskare. Han har givit ut flera böcker och kom nyligen med sin nya bok Gå vidare efter utmattning: att förebygga och hantera återfall. [boktips]


Experter intervjuas

Fysion säger är en podcast från avdelningen för fysioterapi på Karolinska Institutet. I podden medverkar medarbetare som forskar och undervisar och som vill dela med sig av ämnen som handlar om samspelet mellan rörelse, funktion och hälsa. [poddtips]


Prioriteringar vid bäckensmärta

SBU har nyligen presenterat ett projekt med syfte att lyfta fram de forskningsfrågor som patienter, anhöriga och vårdpersonal med erfarenhet av graviditetsrelaterad bäckensmärta tycker är viktigast. [SBU-rapport]


Utdrag ur artiklar i nr 2023-1:

Patientundervisning bra vid akillestendinopati

Patientundervisning i kombination med träning har positiv effekt på funktion, smärta och rörelserädsla vid akillestendinopati. Själva innehållet i undervisningen tycks dock inte göra någon större skillnad, konstateras i en studie


Dyster trend för hamstringskador inom proffsfotboll

Antalet hamstringskador inom proffsfotbollen för män har ökat under de senaste 20 åren och står nu för 24 % av alla skador, visar en studie.


Frågetecken kring diagnosen utmattningssyndrom

Diagnosen utmattningssyndrom finns bara i Sverige och står för en majoritet av långtidssjukskrivningarna. Men trots att diagnosen är vanlig är det vetenskapliga underlaget svagt.


Snabb utveckling för hälsoappar – Men hur går det med den medicinska säkerheten?

– Vi har ingen kontroll över vilken teknologi som ligger bakom mätvärdena i våra hälsoappar och aktivitetsklockor, säger Petra Müllerová, forskare inom medicinsk rätt, som arbetar på ett regelverk för att göra användandet av hälsoappar säkrare och för att vårdpersonal ska kunna rekommendera patienter hälsoappar på ett säkert sätt.


Rehabträna med VR-teknik – fungerar det?

Är virtual reality (VR) den nya tidens rehabiliteringsredskap? Allt fler kliniker runtom i Sverige använder sig av den nya tekniken, som uppges vara rolig och effektiv samt går att utföra på distans. FysioPress har tittat närmare på ett par vetenskapliga studier som utvärderat metoden.


Hög mortalitet efter humerusfraktur

En ny studie pekar på att mortaliteten vid proximal humerusfraktur är hög. Mer uppmärksamhet bör läggas på frakturtypen och på om kirurgisk behandling kan vara till nytta för fler av dessa patienter.


Träna motorisk kontroll vid ländryggsdiskbråck

För patienter med symtomatiskt diskbråck i ländryggen kan träning av den motoriska kontrollen ge effekt på smärta och funktion, visar en ny översiktsartikel och metaanalys.


Systemisk inflammation en del av den fysiska aktivitetsparadoxen

Fysisk aktivitet på jobbet ökar risken för bland annat kranskärlssjukdomar, medan fysisk aktivitet på fritiden har motsatt effekt. Detta fenomen kallas den fysiska aktivitetsparadoxen. En av mekanismerna bakom detta är systemisk inflammation.


Viktigt vila efter supraspinatussutur

Ta det lugnt efter reparationskirurgi av supraspinatussenan är uppmaningen från ett japanskt forskarteam. Borsta tänderna och dricka får man göra med den andra armen.


Råd för skadefri löpning

American College of Sports Medicine granskar varje år vetenskaplig evidens för att informera allmänheten om hälsorelaterade ämnen. 2022 blev resultatet en infografik som ska guida löpare till hälsosam löpning.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: