2023-4

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-4:

God effekt av styrketräning postmenopaus

Emilia Berins avhandling studerar effekten av styrketräning på värmevallningar och svettningar samt hälsorelaterad livskvalitet postmenopaus.


Ökad förekomst av bäckenfraktur bland äldre kvinnor

Natalie Lundin har i sin avhandling studerat förekomsten av bäckenfraktur i Sverige samt har kartlagt komplikationer och utvärderat den röntgenbaserade metoden CTMA (Computed tomography micromotion analysis) för uppföljning av bäckenrörlighet under läkning.


Äldre patienter nöjda efter ryggoperation

Niyaz Hareni disputerade med en avhandling om hur det går för äldre patienter (≥65 år) som opereras på grund av diskbråck eller spinal stenos i ländryggen samt om utfallet skiljer sig för patienter med övervikt.


Tupplur förbättrar prestationen hos idrottare

I en systematisk översiktsartikel och metaanalys undersöktes om en tupplur mitt på dagen kan förbättra idrottsrelaterad kognitiv och fysisk prestation och minska utmattning.


KOL-webben är ett bra hjälpmedel

KOL-webben är utvecklad av forskare vid Umeå universitet tillsammans med vårdpersonal, KOL-patienter och deras anhöriga med syfte dels att vara ett kunskapsstöd för vårdpersonal, dels att hjälpa KOL-patienter med egenvård och en hälsosam livsstil.


Fånga upp förväntningar på arbetsåtergång

Det finns en stark koppling mellan förväntningar på att återgå i arbete och att faktiskt göra det – de som har låga förväntningar har betydligt svårare att komma tillbaka.


Vanligare med depression hos deltidsarbetare

I en dansk registerstudie har man tittat på sambandet mellan deltidsjobb och depression. Data från Danish Labor Force Survey samkördes med uppgifter om diagnostiserad depression och utskrivning av antidepressiva läkemedel.


Fysioterapi online

Ett gäng fysioterapeuter som är populära på sociala medier står bakom podden The Prehab Podcast. [poddtips]


Uppfriskande podd med mustigt språk

De båda fysioterapeuterna Adam Meakins och Greg Lehman driver podden The NAF (Not Another F**king) Physio Podcast, vilken fokuserar på allt som har med fysioterapi, smärta, skador och rehab att göra. [poddtips]


Djupdykning i sömnproblem

I den omfattande volymen Sömn vid hälsa och ohälsa kan man läsa om bedömning och behandling av sömnstörningar. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2023-4:

Prehab positivt inför hjärtkirurgi

Förebyggande träning inför hjärtkirurgi förbättrar gångförmågan, kortar ned sjukhusvistelsen och minskar risken för förmaksflimmer hos patienter under 65 år, visar en artikel.


Videoanalys av skadetillfälle ger preliminär diagnos

Videoanalyser av fotbollsspelare som ådrar sig hamstringskador är en källa till information. Utifrån filmerna kan man ofta både ställa diagnos och utveckla ­preventiva träningsstrategier.


Träning för personer med plattfot

Pes planus (plattfot) är något man som kliniker ofta stöter på. Ett träningsprogram för de inre musklerna i foten kan höja det mediala fotvalvet hos unga vuxna, visar en ny studie.


Fysisk aktivitet vid adhd: ”Vi behöver bygga mer evidens”

Forskningen kring fysisk aktivitet och metoder för att öka aktivitetsnivån hos personer med neuropsykatriska diagnoser är sparsam. Viss evidens finns för att träning kan lindra symtom hos barn och unga med en adhd-diagnos. Här möter vi två fysioterapeuter med spännande projekt inom området.


Kognitiv funktionell terapi minskar ländryggssmärta

Kognitiv funktionell terapi, med eller utan biofeedback, kan minska smärtan signifikant vid långvarig ryggproblematik, visar en studie.


Styrketräning och foamrolling för löpare

En svensk studie visar att generell styrketräning och foamrolling kan bidra till minskad risk för löpningsrelaterade skador hos motionärer.


Låg belastning inte alltid bättre

Ett intressant u-format samband kan ses mellan belastning och fatigue/återhämtning – lätt belastning upplevs som mer tröttande än måttlig belastning. Forskare diskuterar här kring vilka mekanismer som kan ligga bakom fenomenet.


Axelskador inom idrotten – de senaste evidensen

I en artikel sammanfattas och utvärderas evidens för diagnos, preven­tion och behandling av vanliga axelskador inom idrotten. Förebyggande ­träning visade sig minska risken för axelskador, och aktiva rehabiliteringsprogram vara att föredra framför passiva (gällande funktion och smärta).


Fysioterapi en viktig del vid blodcancer

Ett växande forskningsunderlag visar på fördelar med träning vid blodcancer. I en litteraturöversikt presenteras omhändertagandet vid blodcancer, med fokus på fysioterapi.


Smärthantering efter ryggkirurgi

Undervisning i smärthantering var effektivt för att minska smärtintensitet, oro och funktionsnedsättning hos patienter som genomgått ryggkirurgi med fusion, visar en studie.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: