2022-3

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2022-3:

Asymmetrier hos barn med cerebral pares
Jackie Casey har i sin avhandling studerat asymmetrier, skolios, höftdeformitet, kontrakturer och smärta hos barn med cerebral pares.


Bra metod för att identifiera kotkompression
Lisa Johansson visar i sin avhandling att VFA (vertebral fracture assessement) kan vara en kliniskt användbar metod för att diagnostisera relevanta kotkompressioner och därmed lättare kunna förutse frakturer och påbörja rätt medicinering i rätt tid.


Astmapatienter gör spirometri i egen regi
Cecilia Lago, astmasjuksköterska på Vårdcentralen Boxholm, berättar att i ett pilotprojekt har Vårdcentralen Boxholm låtit patienter med astma själva mäta sin lungfunktion i hemmet.


Viktigt med pauserna även under hemarbete
Under pandemins lockdown har hemarbete blivit allt vanligare, något som innebär både för- och nackdelar. Hemarbete innebär ett skifte i arbetsmiljöansvar från arbetsgivare till arbetstagare – arbetstagaren kan till exempel vara flexibel vad gäller pauser i arbetet.


Hög belastning bra vid träning av hypermobil skuldra
Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) är det samlade begreppet för symtomgivande ledhypermobilitet. Besvären förekommer mest i skuldran, och aktuella riktlinjer för dessa patienter förordar träning med låg belastning.


Test för att diagnostisera karpaltunnelsyndrom
Karpaltunnelsyndrom är det vanligaste inklämningssyndromet och orsakas av kompression av medianusnerven vid dess passage genom handleden. En översiktsartikel och metaanalys har tagit reda på vilka provokationstester som är träffsäkrast vid diagnostisering av karpaltunnelsyndrom.


Sämre balanskontroll postpartum
Kvinnor med graviditetsrelaterad bäckensmärta uppvisar ett förändrat rörelsemönster på grund av sin smärta. Vid vissa andra smärttillstånd kan sådana förändringar bli bestående även efter att tillståndet är läkt.


Inspirerar till fysisk aktivitet vid cancer
Forskning om hur fysisk aktivitet kan förebygga cancer och även öka chansen att klara av cancerbehandlingen har ökat under senare år. [boktips]


Smärta förklaras
För den som är intresserad av olika aspekter av smärta finns en intressant och lärorik podd, Painpodden, som drivs av Gunilla Brodda Jansen. [poddtips]


Samband mellan arbetsmiljö och besvär
SBU kom 2012 med rapporten Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer, som nu har kompletterats och uppdaterats.

Utdrag ur artiklar i nr 2022-3:

Individuellt program viktigt för ryggpatient
Individuella träningsprogram, patientundervisning, realistiska mål och hjälp att få träningen att fungera på lång sikt. Detta är några faktorer som patienter med ländryggsbesvär själva lyfter fram som viktiga för att förebygga framtida ryggbesvär, visar en studie


Standardbehandling bäst för snabb återgång i arbete
Standardbehandling är effektivare än riktad och integrerad behandling för återgång i arbete vid stressrelaterade tillstånd, visar en dansk randomiserad studie.


”Det är inte bara muskeln som tränar”
– Vi fysioterapeuter sitter på ett kraftfullt och potentiellt ”läkemedel”. Min förhoppning är att jag kan bidra till att professionen får verktyg för att på ett systematiskt sätt använda träning som behandling och förebyggande åtgärd vid olika sjukdomstillstånd, i större utsträckning än vad vi gör idag. Detta säger Åsa Tornberg, universitetslektor och docent i fysioterapi vid Lunds universitet och nu även aktuell med boken Träning som medicin.


För- och nackdelar med tidig och sen korsbandsrekonstruktion
Ska personer med främre korsbandsskada få tidig korsbandsrekonstruktion eller ska man vänta och se? Ett par studier har tittat på detta – den ena studerade knäfunktion och den andra livskvalitet i förhållande till kostnad. Slutsatsen är att tidig korsbandsrekonstruktion ger bättre knäfunktion, men att operera alla är inte kostnadseffektivt. Vi måste bli bättre på att bedöma vilka som behöver opereras och vilka som klarar sig med rehabilitering.


Adduktorrelaterad ljumsksmärta bland idrottare
En artikel har sammanställt den senaste forskningen om adduktorrelaterad ljumsksmärta hos idrottare och presenterar den på ett kliniskt tillämpbart sätt. Bland annat visar det sig att långvarig ljumsksmärta kan påverka många strukturer och kan ta upp till 9 månader att behandla.


Klinisk bedömning av akillestendinopati
En deskriptiv studie har undersökt vilka tester som fysioterapeuter och idrottsläkare tycker är relevantast för att diagnostisera och utvärdera akillestendinopati. Likaså undersöks de vanligaste problemen som förekommer i rehabiliteringen.


Vilka skoinlägg är bäst vid RA?
Individuellt utformade skoinlägg med medialt stöd är att föredra för patienter med RA, visar en studie där man jämfört två typer av skoinlägg. Man såg effekt på rörelsemönster och ledmekanik vid gång för de individuellt formade inläggen men inte för prefabricerade inlägg med pelott.


Riktlinjer för omhändertagandet av axelskador
En grupp internationella experter presenterar i en artikel riktlinjer för prevention och rehabilitering av axelskador. Även riktlinjer för återgång till sport finns med.


Dags att ompröva riktlinjer om fysisk aktivitet
Kroniska sjukdomar fortsätter att öka, och de nuvarande riktlinjerna om fysisk aktivitet verkar vara otillräckliga för att vända på denna globala utveckling. Uppdaterade riktlinjer borde innehålla personligt anpassade träningsprogram, anser forskare i en översiktsartikel.


Tejpning lindrar patellofemoral smärta
Tejpning med tibia i inåt- eller utåtrotation minskar smärtan vid patellofemoralt smärtsyndrom. Tejpning i utåtrotation är allra effektivast, och de som har mest nytta av behandlingen är individerna med mest smärta.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: