2023-3

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-3:

Nervblockad ett bra alternativ vid facettledssmärta

Johan Hambræus har i sin avhandling utvärderat nervblockadsbehandling av facettledsrelaterad smärta, sett ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.


Skillnader i sjukdomsutfall beroende på socioekonomisk status

Maria Lindéus studerar i sin avhandling hur skillnader i socioekonomisk status påverkar frakturrelaterad mortalitet och utfall samt behandling vid artros.


Revision på grund av smärta – fungerar det?

Kristine Bollerup Arndts avhandling handlar om patienter som på grund av smärta genomgått revision av knäprotes.


Knäartros påverkar neuromuskulär förmåga

Vid knäartros sker det ofta förändringar i den neuromuskulära ledfunktionen. Exakt hur dessa förändringar ser ut har varit okänt.


2-minuters gångtest fungerar efter stroke

Att få tillbaka gångförmåga efter stroke är centralt, och det är därför viktigt att kunna mäta gångförmågan.


Viktnedgång bra för patienter med RA och fetma

För RA-patienter med fetma är sjukdomsprognosen vanligtvis sämre än för normalviktiga RA-patienter.


Nytt test med lyftmoment

Besvär med att lyfta är vanligt hos patienter med kronisk ländryggssmärta, men det är inte alltid besvären korrelerar med existerande lyftrelaterade tester.


En röst i samhällsdebatten

En podd i rörelse eftersträvar att vara en röst i samhällsdebatten och drivs av förbundet Fysioterapeuterna.


Lärorik lyssning med bra variation

Rehabsnack är världens hittills enda podcast med en fysioterapeut, en kiropraktor och en naprapat.


Håll dig ajour med transfrågor

I början av maj publicerades boken Trans, som riktar sig till alla som vill/behöver lära sig mer om transfrågor.

Utdrag ur artiklar i nr 2023-3:

Ökad risk för rotatorkuffsyndrom

Diabetes, högt blodtryck och hyperlipidemi är faktorer som kan ha samband med högre risk för rotatorkuffsyndrom, visar en litteratursammanställning av en amerikansk forskargrupp.


Träna höftens abduktorer och rotatorer vid patellofemoral smärta

Styrketräning av höftabduktorer och utåtrotatorer har god effekt på smärta och funktion vid patellofemoralt smärttillstånd. Allra bäst effekt får man om man kombinerar träningen med styrketräning av quadriceps.


FaR en framgångsrik metod i skolmiljö

Individanpassat recept för fysisk aktivitet (FaR) kan vara en framgångsrik metod för de barn som är mest stillasittande. Det visar den första studien i Emelie Wiklunds avhandlingsarbete. Hon konstaterar att effekten av FaR är tämligen outforskad vad gäller barn och unga inom skolmiljön.


Skador och utbrändhet bland unga idrottare

Idrottande ungdomar, framför allt på elitnivå, har en ökad skaderisk. De löper även en ökad risk för idrottslig utbrändhet. Vad ska man tänka på när man behandlar dessa idrottare, för att undvika skador och främja såväl psykiskt som fysiskt välbefinnande?


Träning som fungerar vid cancerrelaterad fatigue

En kombination av aerob träning och styrketräning är effektivast för att lindra cancerrelaterad fatigue under och efter behandling fastslås i en litteraturöversikt med metaanalys.


Jämlikare hälso- och sjukvård med precisionshälsa

– Begreppet precisionshälsa handlar om att komma in med rätt insats i rätt tid och i rätt sammanhang och att i större utsträckning kunna arbeta förebyggande och med större träffsäkerhet, säger Maria Larsson-Lund, professor i arbetsterapi och en av verksamhetsledarna för PRECISE, ett strategiskt forskningsområde vid Luleå tekniska universitet (LTU).


Bäckenbottendysfunktion förbisedd inom idrottsmedicin

Den kvinnliga idrottaren ses fortfarande som en ”specialgrupp” inom idrottsmedicin, och bäckenbottendysfunktion är ett relativt okänt begrepp inom idrottsmedicinens område. Kvinnliga idrottare med bäckenbottenbesvär får vända sig till andra vårdgivare för att få hjälp.


Inneliggande patienters beteende går att förändra

Med gemensamma insatser går det att få patienter som är inlagda på sjukhus att ändra beteende och bli aktivare, visar en studie.


Subgrupper inom akillestendinopati

Patienter med akillestendinopati i senans mittdel kan delas in i fyra subgrupper med olika grad av förbättring efter träning vid 6-månadersuppföljning. Detta visar en studie från en amerikansk forskargrupp.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: