2022-1

FysioPress 2022-1 framsida

För att få ett gratis exemplar av detta nummer: Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2022-1:

Fördjupad kunskap om artrosskolan
Karin Sturesdotter Åkesson har i sin nyligen framlagda avhandling studerat artrosskolan från patienters och fysioterapeuters perspektiv.


Kognitiv dysfunktion kopplas till dålig tandhälsa
I Jacob Holmers avhandling var syftet att undersöka hur parodontit, tandlossning och kognitiv dysfunktion interagerar.


Rehab behövs efter akut lungemboli
Jenny Danielsbacka, specialistfysioterapeut och forskare på Göteborgs universitet, försvarade sin avhandling om patienter med akut lungemboli.


Digital hemrehab effektiv vid rotatorkuffsutur
En studie har undersökt effekten av 12 veckors hembaserad digital rehabilitering efter en rotatorkuffsutur.


Lågintensiv träning lika bra som högintensiv vid knäartros
Forskare är överens om att styrketräning är bra vid knäartros. Men ska träningen vara hög- eller lågintensiv?


Kvinnliga uthållighetsidrottare behöver äta mer kolhydrater
Aktuell forskning visar att för litet intag av kolhydrater är ett utbrett problem framför allt bland kvinnliga uthållighetsidrottare, detta trots att det finns goda vetenskapliga belägg för att ett optimerat kolhydratintag förbättrar prestationen.


Töjning som ger effekt på kontralaterala sidan
De senaste årens forskning har visat att passiv töjning kan ge ökad ledrörlighet på den kontralaterala sidan (cross-education effect).


Klinisk handledning ur olika perspektiv
Handledning inom behandlande yrken är en handbok om klinisk handledning. Den gavs ut första gången 2008 och har nu reviderats och uppdaterats med senare års forskningsrön. [boktips]


Guider och checklistor om arbetsmiljö
Webbplatsen prevent.se handlar om arbetsmiljö och hur man kan jobba för att förebygga arbetsmiljöproblem. [webbtips]


Ortopediska diagnoser på rad
Fysioterapi efter akut skada och ortopedisk kirurgitar först upp fakta om den akuta skadan och det akuta omhändertagandet samt beskriver läkningsprocessen för olika vävnadstyper: muskel, sena, ligament, ben och brosk. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2022-1:

Nytt test för bedömning av aktivitet hos äldre
Två viktiga aspekter i hälsosamt åldrande är fysisk aktivitet och minskat stillasittande. För att utforska området behövs bra mätinstrument; forskare har därför testat ett formulär anpassat för personer över 80 år.


Oroväckande med stilla­sittandet hos medelålders svenskar
I en stor studie har man undersökt fysisk aktivitet hos 27 890 medelålders personer. Majoriteten av den vakna tiden spenderades stillasittande, och endast en ytterst liten del spenderades på högintensiv fysisk aktivitet – oroväckande resultat.


Latarjetoperation rekommenderas vid traumatisk axelluxation
Vid en traumatisk anteroinferior axelluxation förespråkas ofta kirurgiskt ingrepp för bästa resultat. För unga män verkar Latarjetoperation vara fördelaktig jämfört med Bankartoperation, visar en studie.


Klinisk guide vid hamstringbristning
Muskelbristningar i hamstring är vanliga inom sporter som involverar snabb löpning, hopp, sparkar och/eller explosiva benrörelser och där det ställs krav på tvära vändningar. I en artikel presenterar en grupp experter kliniska riktlinjer för prevention, bedömning och behandling.


Bör djup höftmuskulatur tränas vid höftpatologi?
Maximal aktivering av djupt sittande höftmuskulatur kan ­omfördela belastningen i acetabulum från kanten till centrum av acetabulum. Detta visar en studie från Australien.


Posturala strategier vid långvarigt sittande
Att bryta stillasittande vid kontorsarbete leder till ett aktivare sittande rörelsemönster och minskar risken för muskuloskeletalt obehag, enligt en studie av forskare från Italien och USA.


Arbetslivet ett år efter stroke
Majoriteten av individerna i arbetsför ålder som återgått till arbetet efter en stroke uppger att de är nöjda med sin arbetssituation, enligt en svensk tvärsnittsstudie. Viktiga faktorer verkar vara uppskattning på arbetet, väldefinierade och meningsfulla arbetsuppgifter samt socialt stöd.


Stötvåg effektivt vid plantar fasciit
Att stötvåg är effektivt vid plantar fasciit slås fast av forskare i en översiktsartikel. Men om radiell eller fokuserad stötvåg är effektivast samt vilken intensitet som ska användas är fortsatt obesvarat.


Bra resultat på lång sikt vid höftdysplasi
Patienter med borderline höftdysplasi och femuroacetabulär impingement (FAI) har god långsiktig effekt av höftartroskopi. Detta enligt en studie med 10 års uppföljningstid.


Träna både höft- och knästyrka vid FAI
Det är inte bara dynamisk styrka runt höften som är nedsatt hos patienter med femuroacetabulärt impingementsyndrom (FAI). Även knämuskulaturen är nedsatt, vilket är viktigt att tänka på vid rehabilitering.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

Hittills utgivna nummer: