2023-2

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2023-2:

Riktlinjer för fotledsfraktur

Emilia Möller Rydberg har i sin avhandling undersökt hur fotledsfrakturer behandlas i Sverige.


Rörelsekontroll efter korsbandsskada

Adam Grinberg fokuserar i sin avhandling på rörelsekontroll, proprioception och neuropsykologiska aspekter efter främre korsbandsrekonstruktion.


Balans vid ms utforskas

Andreas Wallins avhandling utforskar mekanismer bakom och erfarenheter av nedsatt balans hos personer med ms.


Töjning förbättrar gångförmåga

I en randomiserad kontrollerad studie undersöktes hur töjning av rectus femoris påverkar smärta, rörelseomfång, funktion och gångförmåga vid knäartros.


Kvarstående smärta efter knäplastik

Ungefär 20 % av alla som genomgår total knäplastik är missnöjda med resultatet. Den vanligaste anledningen till detta är kvarstående smärta.


TMD vanligt hos idrottare

I en amerikansk artikel diskuteras förekomst, symtom och åtgärder vid temporomandibulär dysfunktion (TMD), som är en gemensam benämning för funktionsstörningar i käkleder, tuggmuskler, tänder och närliggande vävnader.


Muskelmassa indikator för risk En studie har undersökt kopplingen mellan skelettmuskelmassa och olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom samt har utvärderat om muskelmassa kan vara en kliniskt tillämpbar indikator för att identifiera riskpatienter bland personer med stillasittande arbete.


Modell för sundare levnadsvanor

Model of Human Occupation (MOHO) är ett slags teoretiskt ramverk som beskriver hur människor utvecklar och modifierar sin sysselsättning i samspel med omgivningen. [boktips]


Utmaningar inom yrket

Tidsskriftet Fysioterapeuten – det norska fysioterapeutförbundets tidskrift – ­driver även en podd, Lateralt og medialt, vars fokus är att diskutera olika utmaningar inom yrket. [poddtips]


En överblick på ländryggssmärta

Den nya upplagan av boken Ländryggssmärta är skriven av några ledande experter inom området och är tänkt som en handbok för fysioterapeuter som möter patienter med ländryggsbesvär inom primärvården. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2023-2:

Tidig belastning säkert efter meniskreparation

Rehabilitering med tidig belastning och rörelseträning i en successivt utökad rörelsebana kan ge goda resultat efter meniskreparation, visar en studie från Hong Kong.


Mindfulness lovande för elitidrottare

En översiktsanalys och metaanalys visar att mindfulnessbaserade program verkar ha en positiv effekt på elitidrottares mentala hälsa.


Spurta till bussen och spring uppför trappan

Ett fåtal korta men intensiva ruscher av fysisk aktivitet i vardagen är tillräckligt för att kraftigt minska risken för förtida död hos otränade personer. Detta kan ha stor betydelse för individer som inte kan eller vill utföra fysisk träning.


Stora hälsofördelar med träning under graviditet

”Lev som vanligt” brukar vara en vanlig uppmaning till gravida kvinnor. Men om man vanligtvis har en inaktiv livsstil kanske det är ett bra tillfälle att ompröva den.


Oklar evidens om behandling vid lumbal spinal stenos

Rehabilitering är troligen effektivare än ingen behandling/placebo på smärta vid lumbal spinal stenos. Men rehabilitering är inte effektivare än ingen behandling/placebo vad gäller gångförmåga. Detta enligt en omfattande litteraturgenomgång, som inte visar på helt övertygande resultat för någon behandlingsform.


Träning ger viss effekt på fallrädsla hos äldre

Träningsinterventioner, och då framför allt balansträning, har viss positiv effekt på fallrädsla bland äldre. Det behövs dock mer forskning utifrån FITT-principen, enligt en systematisk litteraturgenomgång.


Gångförmåga en prediktor efter stroke

Gångförmåga och motorisk funktion i nedre extremiteten i det akuta skedet vid en första stroke kan förutsäga om patienten kommer att kunna skrivas ut till hemmet, visar en kanadensisk studie. Detta kan ge en prognos kring möjligheterna för återgång till hemmet.


Hur ska vi behandla knän för att minska artrosrisken?

De som drabbas av en traumatisk knäskada utvecklar ofta artros senare i livet. Ledande experter har utformat riktlinjer för hur dessa patienter ska omhändertas för att minska risken för framtida knäartros.


Kartläggning av skaderisk hos unga elitidrottare

Kvinnligt kön, tidigare skada och en låg självuppskattad hälsa ökar risken för skada hos elitidrottande ungdomar, enligt en ny studie.


Lämplig träning vid cervikal radikulopati

Både nackspecifika övningar och recept på fysisk aktivitet är effektivt för att minska huvudvärk och yrsel hos individer med cervikal radikulopati, visar en svensk studie.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: