2022-2

FysioPress nr 2022-2

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2022-2:

Inte självklart med tidig reparation av traumatisk rotatorkuffruptur
Knut Espen Aagaards avhandling beskriver förekomst, vävnadskvalitet och behandlingsresultat efter traumarelaterad rotatorkuffruptur.


Samband mellan muskelmassa och systemisk inflammation
I Oscar Bergens avhandling utforskas samband mellan systemisk inflammation, kropps­sammansättning och fysisk aktivitet hos personer mellan 65 och 70 år.


Femoralisblockad fungerar bra som smärtlindring för äldre
Anna Unneby disputerade nyligen med sin avhandling om effekter av preoperativ blockad av femoralisnerven vid höftfraktur.


Inflammationsförlopp kan förkortas
Det har varit endast delvis känt hur kroppen reglerar läkning av inflammation. Tidigare forskning har visat att nerv- och immunsystemet kommunicerar och reglerar inflammatoriska processer samt att elektrisk stimulering av vagusnerven kan dämpa inflammationen vid bland annat inflammatorisk tarmsjukdom och RA.


Många följer inte postoperativa restriktioner
Postoperativa restriktioner efter genomgången höftplastikoperation minskar incidensen av dislokation. En studie har undersökt hur väl restriktionerna följs efter en total höftplastik.


Rekommendationer för ocklusionsträning
Ocklusionsträning med lägre träningsintensitet har många användningsområden. Ett av dessa är att utövaren kan få liknande styrke- och hypertrofiökningar som vid tung träning, men med mindre belastning på skelettet och lederna.


Valfri fotposition vid liggande benpress
Spelar fotpositionen roll vid liggande benpress? I en kohortstudie har man jämfört muskelaktivitet under olika förutsättningar: fötterna höftbrett, fötterna 150 % av höftbrett, foten i neutralställning, foten utåtroterad 45°, med maximal rörelsehastighet eller med tvåsekundersintervall.


Ordinera fysisk aktivitet med ny app
Min kondition – RPC är en app utvecklad av Anita Wisén, forskare och fysioterapeut vid Lunds universitet. Hon har utvecklat appen för att underlätta vid ordination och utförande av träning och fysisk aktivitet. [apptips]


Podd, blogg och utbildningar
Physiotutors är en brittisk podcast som släpper nya avsnitt varje månad. Till varje avsnitt, som varar cirka 1 timme, är en gästföreläsare inbjuden. [webbtips]


Fysioterapi för växande individer
Det lyckliga skelettet är en metodbok för fysioterapeutisk undersökning och behandling av barn och ungdomar. Författaren Marlene Olsen Öbrink har arbetat som fysioterapeut med inriktning på barn i över 20 år. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2022-2:

Golfen lockar efter ledplastik
Många fortsätter att spela golf efter en knä-, höft- respektive axelplastik. En litteraturstudie visar att allra högst andel som återgår i golfspel finns bland dem som fått en ny höft, medan de som genomgått en knäplastik är snabbast ut på banan igen.


P-piller påverkar inte styrketräningens effekt
Orala p-piller har ingen negativ effekt på styrketrä­ning. Det visar forskare i en studie där man under­sökte effekten på muskelstyrka och muskelmassa hos kvinnor som åt p-piller jämfört med kvinnor som inte åt p-piller.


”Vi har kanske för höga målsättningar för våra patienter”
– En individuellt utformad och personcentrerad hälsoplan, där patienten formulerar sin målsättning utifrån symtom, generell hälsa och fysisk aktivitet, är en modell som fungerar bra för att få en realistisk bild av patientens förutsättningar och mål vid olika träningsinterventioner. Detta konstaterar Kaisa Mannerkorpi, fysioterapeut och senior professor samt projektledare för projektet Personcentrerad behandling med eHälsa för patienter med långvarig utbredd smärta.


Nya rön om långvarig smärta: Undvikande kopplat till proprioception
Belgiska forskare har i 2 studier utforskat olika aspekter av undvikandebeteende kopplat till långvarig smärta. För första gången visas att sämre proprioception har samband med överdrivet undvikandebeteende. Detta kan ha stor klinisk betydelse för patienter med kronisk smärta. En jämförelse av generaliseringen vid smärtrelaterad rädsla och smärtrelaterat undvikande presenteras också.


Fysioterapi förstahandsval vid spinal stenos
Två studier som handlar om spinal stenos – en systematisk litteraturstudie och en sammanställning av aktuell forskning – kommer fram till samma slutsats vad gäller behandling vid spinal stenos: Förstahandsalternativet bör vara fysioterapeutisk behandling.


Kombinationsträning ger sämre muskeltillväxt
En systematisk översiktsartikel och metaanalys visar att kombinerad aerob träning och styrketräning ger mindre muskelhypertrofi jämfört med enbart styrketräning. Effekten var extra påtaglig när den aeroba träningen var i form av löpning.


Fortsatta problem efter partiell meniskektomi
Ihållande knäproblem är en vanlig orsak till att man inte kan återgå till tidigare idrottsutövande fullt ut efter en artroskopisk partiell meniskektomi, visar en studie. Fokus för studien var yngre och medelålders idrottare.


Stora reaktionskrafter i den patellofemorala leden
Aktiviteter och rörelser med hög knäflexionsgrad utsätter den patellofemorala leden för stora reaktionskrafter. Vid patellofemoral smärta kan det därför vara värt att träna med rörelser/övningar som innehåller en lägre knäflexionsgrad.


Isometrisk träning eller HIIT vid högt blodtryck?
Isometrisk träning är effektivare än högintensiv intervallträning (HIIT) för att behandla högt viloblodtryck. Men HIIT har större allmänfysiologiska fördelar, visar en översiktsartikel och metaanalys.


Relative motion splint ger tidig handfunktion
Det går att nå tidig handfunktion efter reparation av handens flexorsenor om tidig aktiv mobilisering med relative motion splint (RMS) används i rehabiliteringen. Denna behandling har flera fördelar och ökar inte risken för ruptur, enligt en fallstudie.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: