2022-4

Du kan få ett gratis exemplar av det första numret av FysioPress (nr 2022-1, juni). Hör av dig!

Utdrag ur notiser i nr 2022-4:

God effekt av känselträning efter stroke

Håkan Carlsson – dr.med.vet, leg.fysioterapeut, specialistkompetens i neurologi – har disputerat med sin avhandling om känselnedsättning i övre extremiteten efter stroke.


E-hälsoverktyg bra komplement vid KOL

Pernilla Sönnerfors – leg.sjukgymnast, med.dr. – hade i sin avhandling det övergripande syftet att bidra till ökad kunskap om hur ett e-hälsoverktyg, med stöd för fysisk aktivitet och träning för patienter med KOL, bör utformas för att vara användbart.


Träningstavlan förbättrar mobilisering efter bukkirurgi

Andrea Porserud – specialistsjukgymnast inom onkologi, med.dr. – fokuserar i sin avhandling på mobilisering på sjukhus och vidare träning i primärvården för patienter som genomgått bukcancerkirurgi.


Gåfotboll lovande för äldres välbefinnande

Det finns aktuell forskning, inom projektet Gåfotboll för hälsa, om gåfotbollens påverkan på äldre utövare. Det konstateras att gåfotbollspelare upplever en stärkt social gemenskap, minskad ensamhet och en ökad känsla av samhörighet.


Konservativ behandling bäst vid nyckelbensfraktur

Den optimala behandlingen vid nyckelbensfrakturer är omdebatterad. Skadan brukar behandlas konservativt, men i vissa fall görs även ett kirurgiskt ingrepp. I en studie undersöktes om kirurgisk eller konservativ behandling ger bäst resultat vid nyckelbensfrakturer hos barn (10–18 år).


Minskat alkoholsug efter träning

Yoga och konditionsträning är lika effektivt som sedvanlig behandling för att minska alkoholsug, visar en studie från Karolinska Institutet.


Soffpotatis eller hurtbulle – det beror på generna

Varför är en del människor aktivare än andra? Forskare över hela världen har i ett projekt lyckats identifiera 99 dna-regioner som är kopplade till hur mycket tid människor rapporteras lägga på fysisk aktivitet respektive skärmtid.


Ny upplaga av bok om hjärtat

En reviderad upplaga av boken Kvinnohjärtan – hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor har publicerats. Syftet med den nya upplagan är att uppdatera kunskapsläget eftersom mycket ny forskning har gjorts. [boktips]


Lättlyssnat och lärorikt om ortopedi

För alla med intresse inom ortopedi kan Ortopodden ge fördjupad kunskap om en rad olika ortopediområden. [poddtips]


Mer fysisk aktivitet på arbetsplatser

Friskvårdsbidrag medverkar till ökad fysisk aktivitet på många svenska arbetsplatser. Det finns dock risk att bidraget framför allt gynnar de anställda som redan är igång med träning. [boktips]

Utdrag ur artiklar i nr 2022-4:

Minskat sittande på arbetsplatsen

I en brittisk rapport presenteras ett försök att minska sittandet hos kontorsarbetare. Efter 12 månader hade sittande tid på arbetet minskat med 64 minuter per dag hos dem som fått ett höj- och sänkbart skrivbord plus andra åtgärder för att uppmuntra till mindre sittande.


Vad händer när en disk degenererar?

Modeller för diskdegeneration kan hjälpa oss att förstå vad som händer vid degenerativ sjukdom i lumbalryggen. I en studie framhåller man modeller där disken utsätts för cyklisk kompression i neutral eller lätt flekterad position.


Träna hjärnan med dynamisk motorsimulering

Niklas Cederström, doktor i medicinsk vetenskap-hälsovetenskap med inriktning idrottsvetenskap, har i sin avhandling utvecklat och utvärderat den nya träningsmodellen MOTIFS, som integrerar psykologisk träning i den neuromuskulära träningen – man tränar mentalt och kroppsligt samtidigt.


Rekommendationer om träning vid osteoporos

Osteoporos är ett sjukdomstillstånd som oftast drabbar kvinnor i övre medåldern. Träning och fysisk aktivitet rekommenderas för att förbättra skelettstyrkan och minska risken för fallolyckor. Dock finns ingen konsensus kring vilken typ av träning som är effektivast, vilket kan skapa en osäkerhet vid behandling. I ett konsensusuttalande redogörs för vilken typ av träning som rekommenderas vid osteoporos och hur träningen ska anpassas efter patientens förutsättningar.


Nackbesvär hos byggarbetare. Kartläggning av riskfaktorer

Arbete som kräver onaturliga nackpositioner, mycket arbete ovan axelhöjd och hög belastning på överkroppen är faktorer som innebär ökad risk för cervikal spondylos och tidig pensionering hos byggarbetare, enligt en svensk studie.


Bra övningar vid bruxism

Med ett specifikt riktat träningsprogram för käkleden, Rocabado 6×6-övningar, kan elasticiteten i massetermuskulaturen öka och smärtan minska hos patienter som lider av bruxism.


Oro och ångest under pandemin

Smärtintensitet, smärtutbrott och depressiva symtom höll sig relativt stabila under covid-19-pandemin hos unga vuxna med kronisk smärta. Däremot ökade symtom på oro och ångest signifikant, konstaterar författarna till en amerikansk studie.


Viktigt fullfölja rehab efter icke-kirurgisk behandling av SLAP

Icke-kirurgisk behandling efter SLAP-skada kan vara framgångsrik, men det krävs att man är flitig och fullföljer sin rehab innan man försöker återgå till idrott. En litteraturstudie visar att hela 72 % kunde återgå till idrott och prestera som tidigare efter fullföljd rehab – för dem som inte fullföljde var siffran 43 %.


Kyla riskfaktor för ryggbesvär

Smärta från nacke och ländrygg är vanliga orsaker till nedsatt funktion och sjukskrivning. Det är därför viktigt att kartlägga riskfaktorer. Alltfler studier runtom i världen visar att exponering för kyla kan vara en riskfaktor för sådana besvär.


Japansk träningsterapi effektiv vid höftartros

Träning har visat sig vara bra för att minska smärta och öka funktion hos patienter med lätt till medelsvår höftartros men fungerar inte lika bra för patienter med svår artros. Forskare har därför utvecklat ett alternativt träningsprogram, sprunget ur den japanska terapiformen Shiatsu, för just denna patientgrupp.


Vill du starta en prenumeration? Läs här

De senaste numren: